Hambastge's Blog

ساز مان همبستگی ملی جو انان ایران(انگلستان)

جوابيه كروبي به آيت الله يزدي : ميگويند آقاي يزدي به خاطر لاستيك دنا و ماجراي جنگلهاي فرزندش (تحت فشار) اين حرف ها را زده است

Posted by علیر ضاپور در دسامبر 16, 2009


محمد يزدي؛ رئيس جلمعه مدرسين حوزه علميه قم و رياست سابق قوه قضائيه؛ روز گذشته در جمع گروهي از دبيران تبليغي اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خيريه ، به صورت گسترده اي سران اصلاحات، از جمله مهدي كروبي را مورد توهين بي سابقه قرار داده است. در بخشي از اين سخراني كه مشروح آن از طريق خبرگزاري دولتي فارس نيوز منتشر گرديد، وي سخنان اخير كروبي را به جوك تشبيه نموده و اظهار داشته “من ناراحتم، شخصيتي كه لباس روحانيت بر تن دارد، امروز به عنوان يك جوك در جامعه مطرح شده است و به او شيخ اصلاحات هم ميگويند!” . شيخ محمد يزدي در اظهار نظري ديگر به سفر اخير مهدي كروبي به قم اشاره نموده و بيان داشته” در همين سفر اخيروي(كروبي) به قم اگر از او مراقبت نميشد معلوم نبود چه اتفاقي برايش مي افتاد” .

در همين خصوص مهدي كروبي در مصاحبه اي با خبرنگار تغيير به سخنان وي در چند بخش پاسخ داده است كه مشروح آن به شرح ذيل است:

آيت الله يزدي!

در خصوص سخنان اخيرتان در جمع مبلغان ديني، ۲ نكته و ۲ تذكر را به شما خاطرنشان ميكنم:

در خصوص جمله شما نسبت به نارحتيتان از جوك شدن بنده بايد يادآور شوم، آناني كه به شما اطلاع رساني ميكنند و منبع خبري شما هستند؛ گويا برايتان جوك ميگويند و اين توهم براي شما ايجاد شده كه فضاي سياسي كنوني جامعه و وقايع صورت گرفته در آن به مثابه جوك و شوخيست!

بهتر نيست در يك فضاي آزاد و شفاف اطلاعاتي قرارگيريد و از وقايع صورت گرفته در جامعه بهتر آگاه شويد؟ شايد آگاهيد و به دلايلي از پرداختن به اصل موضوع تفره ميرويد!؟

به شما به عنوان كسي كه از سوابق مبارزاتي بنده در طي سالهاي قبل و بعد از انقلاب به خوبي آگاهيد و ميدانيد كه دوشادوش مردم در ايام سخت حضور داشته و از كوچكترين حق آنان دفاع نموده ام؛ يادآوري مينمايم آنچه كه انجام ميدهم بر اساس عقيده، تشخيص و وظيفه ام در دفاع از حقوق شهروندي يكايك مردم بوده و خواهد بود و اين براي من هدف و وظيفه ي مهميست.

آيت الله يزدي!

اگر حداقل به حافظه كوتاه مدت خود رجوع كنيد و اگر از منابع شفاف و آزاد استفاده نماييد، خواهيد ديد مهدي كروبي در هر كجا كه در جمع مردم حضور يافته، ايشان به وي با مهرباني تمام رفتار كرده اند و نه تنها مانند برخي؛ با گذشت زمان از محبوبيت و مقبوليتش كاسته نشده، بلكه به لطف همين مردم (عليرغم تمامي تنگناهاي بوجود آمده از فبيل تعطيل نمودن دفاتر حذب و روزنامه و ساير موارد) بنده هر روز شاهد ابراز محبت و خوبي اين مردم عزيز هستم. در همان سفر قمي كه شما از آن سخن رانده بوديد؛ بدون مقدمه و برنامه ريزي قبلي، جهت صرف صبحانه در محلي به نام مهتاب در بيست كيلومتري قم توقف نموديم. كاش منابع به اصطلاح اطلاعاتي شما حضور داشتند و استقبال مردمي كه در آنجا بودند و يا عبور مي كردند را مي ديدند و جهت آگاهي شما به سمع و نظرتان ميرساندند تا اينگونه اعمال زشت و ناپسند يك مشت تندرو اجير شده در نيمه هاي شب موجب توهمتان نشود و با اين سن و سال و سوابق انقلابي، حضور در مجلس و مسئوليت هاي سنگين گذشته؛ حرفي از روي ناآگاهي بزنيد!

كه البته باز هم ميگويم كه من متاسفم براي منابع اطلاعاتي شما!

آيت الله محمد يزدي!

نكته اي كه از مطالب قبلي تاسف بارتر و از منطق بدور ميباشد اين است كه شما به عنوان رئيس قوه قضائيه (در گذشته) و با ۱۰ سال سابقه خدمت در اين نهاد؛ بايد بدانيد كه دفاع از حقوق مردم از بالاترين اصول است. در هر جامعه اي افراد انقلابي، مسلمان،مسيحي، زرتشتي، لائيك و غيره زندگي ميكنند و تمامي اين افراد به عنوان شهرواندان اين جامعه حقوقي دارند و جامعه و حكومت نيز در قبال آنان وظايفي دارد؛ منجمله دفاع از حقوق آنان و امنيتشان در اجتماع! اگر فردي تحركي خلاف قانون اساسي يك جامعه انجام دهد بايد با آن برخورد شود؛ اما نميتوان به خاطر ابراز عقيده فردي و يا افرادي را مورد هجمه و توهين و تهديد و حتي اعمالي كه شاهد بوديم، قرار داد. حتي همين اسلامي كه به اصطلاح از جانب شما معيار خوبي و بدي مردم در جامعه شده؛ به اين حقوق مردم اهميت ويژه اي قائل است. حتي در سنت و طبق معمول تاكيد شده كه اذان صبح را بدون مقدمه و حتي الامكان با صداي آرامي خوانده شود تا اگر مردم مريضي دارند، باعث رنجش آنان نگردد!

اگر شخصي به قول شما سخنانش مورد پسندتان واقع نگردد و بد باشد؛ چرا قانوني برخورد نميكنيد؟ چرا از طريق يك مشت اجيركرده در نيمه هاي شب موجب آزار و اذيت همسايه ها و ساكنان آن محله ميشويد؟ اين است عملي كه از آن به افتخار ياد ميكنيد كه اگر كروبي محافظ نداشت چه ها كه بر سرش نميآمد؟

اين بود كلامي كه در ابتداي انقلاب به مردم وعده داده بوديم؟ شان شما كه عضو شوراي نگهبان هستي كجاست؟

آيت الله يزدي!

تذكري برادرانه به شما كه هم لباس بنده ايد!

شما در بخشي از سخنانتان از بهشت و جهنم سخن رانده بوديد و گفته بوديد از مركب شيطان پياده شويد! به برخي مگر شما نعوذبالله نماينده خدا و معيار سنجش سره از ناسره ايد؟

چطور اينگونه در جايي به خانواده افراد توهين ميكني و به وي ميگويي”توچه كاره اي؟” ، در جايي ديگر يكي را به پياده شدن از مركب شيطان فرا ميخواني؛ به شخصي ديگر عنوان منافق ميدهي و من را نيز متزلزل ميخواني؟

شما چگونه اين حق را براي خود قائليد كه هر كه با شما نيست منافق و بر مركب شيطان سوار شده و عليه اسلام است؟

تذكري بديهي و البته مهم به شما!

آيا شما ميدانيد با اينگونه افكار و اعمال دوگانه و ضد و نغيض چه بر سر اسلام و دين و اعتقادات مردم آورده ايد؟ شما به عنوان يك عالم در جامعه ، با موضعگيري هاي ناآگاهانه موجب ميشويد مردم فوج فوج از دين، اعتقادات و روحانيت رانده شوند! چگونه پاسخگوي اين اعمال خواهيد بود؟

در اين خصوص شايد بهتر باشد ۲ نمونه از اعمالتان را برايتان خاطر نشان شوم.

– شما عضو شوراي نگهبان بوديد و هستيد. آقاي مرتضي الويري كه اتفاقاً از چهره هاي شناخته شده و مطرح نيز هستند و شما نيز به خوبي مي شناسيدشان، با شما در دور اول مجلس عضو هيات رئيسه بودند. آقاي الويري در انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي كانديدا شده بودند كه بنا به نظر نهادي كه شما آن را بر عهده داشتيد رد صلاحيت شدند. ايشان پس از انتخابات در خصوص رد صلاحيتش به شما مراجعه نموده بود و از شما و همكارانتان خواسته بود تا دلايل رد صلاحيتش را برايش بازگو كنيد. ليكن شما در پاسخ به آقاي الويري گفته بوديد”مگر شما براي مجلس ثبت نام كرده و كانديدا شده بوديد” (به نقل از شخص آقاي الويري)

– زماني كه من رياست مجلس سوم و شما رياست قوه قضائيه و آقاي هاشمي رئيس جمهور بودند؛ در خاتمه دوره دوم رياست جمهوري آقاي هاشمي(كه البته بنده ديگر در مجلس نبودم) زمزمه هايي مبني بر تغيير قانون اساسي جهت حذف محدوديت دوره رياست جمهوري از طرف برخي شنيده ميشد. كه البته از طرف شما نبود. ليكن در همان ايام شنيده ميشد كه جنابعالي از طريق يكي از نزديكانتان به آقاي هاشمي رفسنجاني پيغام داديد و گفته بوديد” بياييد و شما رياست قوه قضائيه را بر عهده گيريد و براي اينكه تلقي و تعبير بدي هم پيش نيايد من به عنوان معاون شما در اين قوه خدمت خواهم نمود! ” آقاي يزدي حال چه شده است كه در سخنراني خود خطاب به آقاي هاشمي اينگونه ميگوييد!

آيا آن موقع اشتباه مينموديد و يا اكنون؟

آيت الله يزدي!

حالا شما با اين وضعيت جسمي و بيماري و كهولت سن؛ كه اميدوارم هر چه زودتر بهبود يابيد؛ چه ضرورتي دارد شما مسئوليتي را بپذيريد و كساني حرف ها و اطلاعات غلطي را به شما بگويند و شما در جمع كثيري از مردم و مبلغان ديني، واگويه نماييد؟

من نميگويم و دوست ندارم اينگونه باشد؛ اما همانگونه كه در گوشه كنار ميشنويم (از جمله به استناد سخنان پاليزدار) ميگويند آقاي يزدي به خاطر “لاستيك دنا” و “ماجراي جنگلها” ي فرزندش (تحت فشار) اين حرف ها را زده است!

لذا به استناد نكته اول كه شما به عنوان عضو برجسته و تاثير گذار شوراي نگهبان تا اين حد ناتوان در اداره امور مربوط و حوزه وظايف خود بوديد كه از كانديداتوري چهره شناخته شده اي مانند الويري اظهار بي اطلاعي نموديد! و در روزگار نچندان دور در پايان دوره رياست ۸ ساله شخصي، به وي پيشنهاد رياست بر جايگاه خود را ميدهيد و اكنون بدترين ناسزاها و را به وي ارزاني ميداريد! خواهشمندم از من به عنوان يك هم لباس اين تذكر را پذيرفته و از منصب و مسئوليت هاي خود كناره گيري نموده تا تحت فشار و از روي بي اطلاعي و ناچاري سخني ناثواب نرانيد.

نگذاريد سوابق انقلابي و مبارزاني شما تحت ناتواني و نا آگاهي شما مخدوش و مورد سوء استفاده قرار گيرد.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

 
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: