Hambastge's Blog

ساز مان همبستگی ملی جو انان ایران(انگلستان)

افشاگری یکی از ما مو ران بلند پا یه وزارت اطلا عات(جمهوری اسلامی ایران)

Posted by علیر ضاپور در مارس 1, 2010


افشاگری یکی از ما مو ران بلند پا یه وزارت اطلا عات(جمهوری اسلامی ایران)


او که نخو استه نامش برده شو د در وبلاگ خود که بنام وزارت است دست به افشا گری های

می‌زند که. این این وبلاگ سر یعا تو سط وزارت اطلا عات ایران هک می شو د.

این مامور وزارت اطلاعات در باره تشگیل گروهی بنام (فدا ئیان رهبر)که توسط مصباح یزدی و حسنیان ومحسنی ازه ای.تشگیل این گرو فقط برای ترور مخالفان هست.این گروه پنج هزار عضو داره.که حدودهزار نفر ازانها زن هست.این گروه چیزی شبیهه سپاه قدس است.اونها بیرون ایران ترور می کنن .اینها مخا لفان در ایران را ترور می کن.این مامو ر وزارت اطلا عات که نخو استه نامش فا ش شو د در باره پرو نده های مختلفی که در ایران اتفاق افتاده دست به افشا گری زده.نمو نه آن ترور برادر عبد الله نو ری.که در آن زمان عنو آن شد که در جاده شمال بعلت تر مز و لغزندگی به ته دره سقو ط کرد.ولی اصل ما جرا چیز دیگه ای بود. گروه (فدا ئیان رهبر) طرح ترور دکتر علیر ضا نو ری را تدارک دید. بخا طر اینکه دکتر علیر ضا نو ری خیلی خطر ناک تر از برادر خو د عبد الله نو ری بود. او با رأی اگثریت قا طع مردم به مجلس وارد شد.و محکم در مقا بل حکو مت ایستاد. برای همین تصمیم گر فتن که او را از سر راه خو د بر دارن.روی ترمز جلو ما سین مو اد منجره ضعیفی کار گذا شتن که با عث تر کیدن ترمز و سقو ط به دره شود. آن‌ها چون می دا نستن که اون انفجار با عث صدا خو اهد شد. فکری هم برای خنثی نمو دن صدا کردن.این مو اد منفجره کو چک که کنترل از راه دور بود. در چر خهای جلو کار گذا شته شد و هم‌زمان یک کا میوت از پشت ما شین دکتر نو ری حرکت کرد زمانی که به پیچ تند رسیدن چون در پشت ما شین دکتر این کا میون قرار دا شت دکتر مجبور به زیاد کردن سرعت خود شد.همزان به پیچ تند که رسیدن کامیون پشت سر با زدن بو قهای متعدد هم هو اس افراد داخل ما شین پرت کرد و همینکه مو اد منفجره عمل کرد و در اینجا بود که که دکتر قادر به کنترل ما شین نبود و ما شین به ته دره سقو ط کرد. اینطو ری هم از دست م یک مخا لف را حت شدن و هم اینکه. زنگ خطری برای عبد الله نو ری بود که متو جه شود کشتن او هم کار اسا نی برای حکو مت هست. که برای اینکه مردم متو جه خطر عبد الله نوری و برادر ش برای حکومت باشن تکه‌های از داد گاه و به چا لش کشیدن حکو مت. رو می نو یسم.

عبدالله نوری (زاده ۱۳۲۸) با تحصیلات حوزوی در سطح «خارج فقه و اصول»، وزیر کشور پیشین در دور اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، همچنین نماینده مجلس پنجم و عضو اولین دوره شورای اسلامی شهر تهران بود.

انتشار روزنامهٔ اصلاح‌طلب «خرداد» از اقدامات دیگر او بود. این روزنامه پس از مدتی توقیف شد. این روزنامه شدیداً مورد انتقاد محافظه‌کاران که مخالف طرح دیدگاه‌های نوگرایانه در حوزه‌های دینی هستند قرار گرفت و نهایتاً نوری به واسطهٔ طرح دیدگاه‌هایی در روزنامهٔ خود که تصویری متفاوت از دین اسلام نسبت آنچه محافظه‌کاران سنتی ارائه می‌کردند، ارائه می‌داد، به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد و پس از چندین جلسه محاکمه و دفاع، و بنابر اتهام‌هایی مانند توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، اقدام بر علیه امنیت ملی و نظایر اینها، در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به ۵ سال زندان محکوم گردید.[۴] علیرغم رایزنی‌های رفسنجانی با خامنه‌ای مبنی بر عدم انتشار دفاعیات خود و تبرئه شدن، وی در دادگاه با قاطعیت از اصلاحات دفاع کرد و به زندان محکوم شد. دفاعیات وی در کتابی به‌عنوان شوکران اصلاح منتشر گردید که با استقبال مردم مواجه شد.[۵]

دادستان دادگاه ویژه روحانیت که کیفر خواست ۴۴ صفحه‌ای علیه وی را تنظیم کرد، حجت‌الاسلام محمد ابراهیم نکونام و قاضی دادگاه حجت‌الاسلام محمد سلیمی بود. به گفته دادستان از مجموعه مطالب روزنامه خرداد بوی عناد و توطئه علیه نظام استشمام می‌شود. وکیل مدافع وی نیز حجت‌الاسلام محسن رهامی بود. هیات منصفه دادگاه نیز شامل حجج اسلام: ‏‎ایزدپناه، صدیقی، پورمحمدی، ‏دعاگو، ‎ مهاجری، دعایی، طه هاشمی و نظام‌زاده‌ بودند که سه نفر آخر در جلسات دادگاه حاضر نشدند.[۶]دیگر شاکیان روزنامه خرداد، ستاد احیای امر بمعروف و نهی از منکر، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، بسیج دانشجویی و رفعت بیات مدیر مسئول هفته‌نامهٔ آزادی (از چهره‌های محافظه‌کار که بعداً از زنجان به مجلس هفتم راه یافت) بودند

وی در دادگاه موضع جمهوری اسلامی در جریان درگیری اعراباسرائیل را به چالش کشید و گفت:

« اگر فلسطینی‌ها خواستار صلح با اسرائیل هستند ما که هستیم که به دنبال جنگ باشیم. »

قتل‌های زنجیره‌ای

روزنامه خرداد یکی از روزنامه‌های پیگیر قتل‌های زنجیره‌ای بود و همین امر نیز در توقیف روزنامه و محاکمهٔ وی موثر بود. عبدالله نوری خود در دوران وقوع چهار قتل در پاییز ۱۳۷۷ وزیر کشور بود. وی در جلسه دادگاه پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای نیز بطور غیر منتظره از دست داشتن وزیر اطلاعات (دری نجف‌آبادی) در قتل‌ها و صدور فتوا مرتد بودن مقتولان سخن گفت و تلاش دستگاه قضایی برای محدود کردن قتل‌ها به سعید امامی و سایر کارکنان وزارت اطلاعات و عدم پیگیری «آمران» قتل‌ها و محدود کردن مقتولین به همان چهار نفر و عدم پیگیری قتل‌های سال‌های گذشته را تقبیح کرد. سخنان وی بارها توسط رییس دادگاه قطع شد:

« آنچه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتل‌ها مطرح کرده پاسخگویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهراً فتوا صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید بخاطر قتل‌ها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته‌است…. آیا تلاش نشد که پرونده قتل‌ها در حد چند پرسنل عادی اطلاعات باقی بماند؟ آیا طرح اولیه آن نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا همه کوشش‌های فعلی صرف این نمی‌شود که مسئله از سعید امامی فراتر نرود و مسئله قتل‌ها به همان چهار مقتول محدود بماند؟وقتی در سال‌های گذشته بسیاری قتل‌های مشکوک مسکوت گذاشته شدوقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟اما حال که محفل مطبوعات رسوایی محفل‌نشینان را به صدا درآورده‌اند برخی در صدد پاک کردن صورت مسئله هستند

آزادی

در جریان برگزاری دادگاه علیرغم آنکه وی در بازداشت بوده و هنوز محکوم نشده بود، دادگاه مانع از ثبت نام وی در انتخابات مجلس ششم شد. اما برادر وی علیرضا نوری که یک پزشک جراح بود در انتخابات ثبت نام کرده و با ۱ میلیون و ۳۴۳ هزار رأی به عنوان نفر سوم در حوزه تهران به مجلس راه یافت. ناظران رای بالای برادر نوری را نشانهٔ اعتراض مردم به محاکمه عبدالله نوری ارزیابی کردند. وی همچین حاضر به نوشتن درخواست عفو برای علی خامنه‌ای نشد و پس از تحمل ۳ سال زندان پس از فوت برادر وی عده‌ای از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به خامنه‌ای خواستار آزادی وی شدند.

آلبوم تصاویر سایت آیت الله منتظری: با حجة الاسلام والمسلمین عبدالله نوری. (قم _ زمستان 1381 _ در اولین روزهای پس از رفع حصر)

عبدالله نوری در محضر منتظری!

تو ضیحات در باره (فدا ئیان رهبر).این گرو که بنام لبا س شخصیها هم معروف هستن. حقوق ماهی پنج میلیون تو مان.دادن خانه و ما شین و استفاده از تمام امکانات برای آن‌ها بدون الو یت هست.گر فتن وا مهای خیلی سنگین بدون باز پرداخت.گروه (فدا ئیان رهبر) این امکان دارن که از اعضای زن خو دت برای صیغه استفاده کنن.پا یگا های آن‌ها در قم و اراک و مشهد و تهران قرار داره

بعد از انتخا بات ایران این گروه دست به کشتار مردم زدن. برای نمو نه و نوع اسلحه تو ضیحا تیرو بیان می کنم. بیشتر کشته ها تیر به جا های حساس اثا بت کرده . ولی از همه مهمتر این است که این نو ع گلو له. مخصو ص می باشد.پس از اثا بت کلو له برای دقا یقی آن‌ها در بدن باز شده و سیا نو ر داخل آن خون رو آلود کرده که باعث می‌شود زودتر کار شخص تیرخو رد تمام شود. در پزشگ قا نو نی عنو آن می‌شود بر اثر برخو رد گلو له ولی هیچ مو قع تو ضیح داده نشده که این نو ع گلوله الو ده به سا نور هست و باعث می‌شود که هیچ راه امیدی برای شخص تیرخو رده

نماند.چگو نه حقوق این افراد و بو دجه نگهداری و تمرین آن‌ها پردا خت می شود؟ از روی کار آمدن

احمدي نزاد . بو دجه های خیلی سنگینی برای این فدا ئیان رهبر کنار گذا شته می شود. ولی قبل از اون این الله علی خا منه ای از بو دجهای که برای خو دش هست این گرو ه رو سا پورت می کند.

بو دجه رهبری انقدر زیاد هست که می تو اند خرج یک مملکت را به راحتی پر دا خت کند نمو نه ان.در یا فت دو میلیون تو مان از فرو ش هر ما شین در شر کتهای خو د رو سازی

در یا فت ردیف بو دجه برای رهبری.در یا فت در صدی از قرار داد های نفتی و فرو ش نفت و غیره….

گروه فدا ئیان رهبر بچه‌های خو درو به مدرسه‌ها مخصو می فر ستن که در آنجا بهتر ین امکا نات

و تحصیل برای آن‌ها محیا هست . و از پایه مغز این کو دکان شستشو داده می شو د . مثل پدرانشان.در آموزش به این فر زندان راهای چکو نه دفاع کردن از ولایت فقیه و رهبری امو زش داده می شود.

کینه سید علی خا منه ای رهبر (جمهو ری اسلامی ایران)

خا منه ای در زمان رهبری ایت الله خمینی گینه شد یدی نسبت به ایشان دا شت. زیرا خمینی با عث شده بود که خا منه ای حقیر واقع شود. این اتفاق در زمان مهندس میر حسین مو سوی بود که خا منه ای خو استه بود که که نخست وزیری مهندس مو سو ی و حکم او از طرف خمینی تا ئید نگردد. مراجعه به خا طرات ایت الله ها شمی رفسنجانی.بعد از روی کار آمدن خا منه ای او برای اینکه انتقام خو د رو بگیر شروع کرد به نا بو دی خا نو اده خمینی ولی اینکار احتیاج به زمان دا شت که چون اون قادر نبود که به همین را حتی خا نو اده خمینی رو نا بود کند . ولی ضر به ای که زد به سید احمد خمینی بود.بعد از مرگ پدر خطر بزرگ سید احمد بود که ایت الله خا منه ای. با نفو ذی های که به بت ایت الله خمینی فر ستاد تو انست سید احمد رو مسموم و به قتل بر ساند. که بعد ها گفتن سعید امامی با عث این قتل بو ده ولی در حقیقت همان گروه( فدا ئیان رهبر) که نفوذ کرده بو دن با عث قتل سید احمد شدن چون مسیر تحقیقات رو عو ض کنن با افشا شدن مرگ دیگران بدست سعید امامی .قتل سید احمد هم به گردن او افتاد. تا( فدا ئیان رهبر) با خیال را حت بتو ن از نفوذ خود استفاده کنن.

سید احمد خمینی (۱۳۲۴۲۷ اسفند ۱۳۷۳)، دومین فرزند پسر آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است.سید احمد خمینی در اسفند ۱۳۲۴ شمسی در شهر قم متولد شد و در ۲۷ اسفند ۱۳۷۳ خورشیدی در تهران درگذشت و در آرامگاه روح‌الله خمینی در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.احمد خمینی در سال‌های پس از انقلاب در سازماندهی روابط روح‌الله خمینی با مسئولان نقش مهمی داشت.[۱] از میان این نقش‌ها، نقش وی در برکناری آیت‌الله منتظری از قائم مقامی رهبری و نگارش نامه سرگشاده‌ای که با عنوان «رنجنامه» منتشر شد، بسیار پررنگ بوده‌است.حاج احمد از خود سه فرزند به نام‌های سید حسن خمینی، سید یاسر خمینی و سید علی خمینی به جا گذاشت. پسر بزرگ وی سید حسن خمینی نام دارد که اکنون تولیت آرامگاه روح‌الله خمینی را بر عهده دارد. همسر او نیز آثار خمینی را جمع‌آوری نموده‌است.مرگ مشکوک

بعد از مرگ ناگهانی احمد خمینی در ۲۷ اسفند ۱۳۷۳ که بر اساس اعلام منابع دولتی، بر اثر سکته قلبی اعلام شد، شایعاتی در مورد طبیعی نبودن مرگ وی وجود داشت، تا این که بعد از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای پاییز ۱۳۷۷ و بحث‌هایی که در این زمینه در مطبوعات ایران از سوی دوم خردادی‌ها و رقبایشان جریان داشت، عماد الدین باقی از چهره‌های مطبوعاتی، مدعی شد که سید حسن خمینی پسر احمد خمینی به وی گفته‌است که حجت‌الاسلام نیازی رئیس دادگاه نیروهای مسلح که پرونده رسیدگی به این ماجرا به وی سپرده شده بود، در دیداری با او (سیدحسن خمینی) گفته‌است که مجرمان قتل‌های زنجیره‌ای گفته‌اند که احمد خمینی توسط محفل قتل‌های زنجیره‌ای کشته شده‌ است. این حرف‌ها را عمادالدین باقی در یک جلسه گفتگو و مناظره در جمع دانشجویان در اصفهان که قرار بود فلاحیان هم در آن شرکت کند اظهار داشته بود. این گفته او از سوی نیازی تکذیب شد و او به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گرفت. عماد الدین باقی از سید حسن خمینی خواستار شد که در زمینهٔ درستی یا نادرستی گفته‌های او اظهار نظر کند. که سید حسن خمینی در نامه‌ای، درستی اظهارات عمادالدین باقی را تایید کرد.[۲][۳]

دکتر جمشید پرتوی، متخصص قلب و پزشک سید احمد خمینی نیز در ۱۰ دی ۱۳۷۷ در تهران و در منزل مسکونی‌اش کشته شد.[۳] بعدها سعید امامی در اعترافات خویش پیرامون قتل سید احمد خمینی به نکات تازه‌ای اشاره کرد[۴]:

« وقتی باخبر شدیم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولایت امر اهانت می‏کند. آن را ارجاع دادیم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت‌وآمدهای ایشان را زیر نظر بگیرید و از مکالمات و ملاقات‌های ایشان نوار تهیه کنید. ما هم بمدت یکسال همین کار را کردیم. متاسفانه حاج احمد آقا به راه یک‌طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد، همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت‌‏الله مصباح [یزدی] رفتیم، آقایان محسنی اژه‌ای و بادامچیان هم آنجا بودند البته بعدا حاج آقا خوشوقت هم از بیت رهبری آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می‏کنند، رحم کرد.

تصو یری از سید احمد خمینی

n00033237-r-b-010.jpg

بعد از انتخا بات 88 بود که رهبری خود وارد معرکه شد. چون به هر قیمت بود می خو است میر حسین مو سو ی را از راه خود بر دارد و کینه قد یمی که از این الله خمینی و مو سو ی دا شت دارو خالی کنه. برای همین با تمام امکا نات و با فتو ای خو دش دستو رداد به هر قیمتی شده مو سو ی را از سر راه خو د کنار بزند. و همان شد که دیدید.صندو قهای رأی از قبل تو سط فدا ئیان رهبر پر شده و آماده بود. صند قها به اما کنی که این گرو ه در آنجا بودن برده می‌شد و صند و قهای که تو سط این گروه آماده شده بود به وزارت کشو ر برده می شد. و وزارت اطلا عات و سپاه و فدا ئیان رهبری تو انستن رأی قا طع میر حسین مو سو ی را نا بود و ریس دو لت کنو نی را سر کار بیا ورند.

دیدار 2 ساعته میرحسین موسوی و مهدی کروبی

ولی در این میان چیزی که بیشتر رهبری را به خف اندا خت. متحد شدن کروبی و مو سو ی بود. آن‌ها خیلی تلاش کردن که کروبی رو به تسلیم وادار کنن تا بتو نن کا ر مهند س مو سوی را برای همیشه یک سره کنن.ولی در این مو رد نا کام ما ندن.قبل از انتخابات به وزارت اطلا عات دستو ردادن که تمام شروع به دستگیری کسترده بکنن تا تقلب انتخا بات در این جنجال معلوم نگردد ولی متا سفا نه خیلی از مامو ران وزارت اطلا عات همراه میر حسین و کرو بی بو دن. برای همین

  1. مجبور شدن . فدا ئیان رهبر را وارد وزارت اطلا عات کرده و تمام پستهای کلیدی به دست این ارازل و او باش بی افتد.چون می دو نستن و زارت اطلاعات همراه میر حسین و کروبی خو اهد شد. بهتر ین افراد وزارت اطلا عات کنار گذا شته شدن.و یا تهدید گردین. عده‌ای هم خو د استفائ دادن و اینطو ری شد که وزارت اطلا عات کامل به دست فدا ئیان رهبری افتاد و آن فجا یع که دیدی بو جو د امد. همه به حکم رهبری بود.او حکم خود را به مصباح یزدی و حسینیان و محسنی اژه‌ای .می فر ستاد داد تا آن‌ها اقدام کنن و در آخر فلا حیان هم یکی از اعضائ و بنگذاران فدا ئیا ن رهبر بود. بخا طر اینکه دست او در پرو نده قتلهای زنجیری رو شد برای همین تا آنجا که می تو انستن سعی می کردن اسمی از فلا حیان برده نشود. ولی تمام عملیا تها زیر نظر مستقیم فلا حیان بود.
  2. محسنی اژه‌ای و فلا حیان در عنفوان جوانی
  3. https://i0.wp.com/www.mehrnews.com/mehr_media/image/2005/07/137661_orig.jpg مصباح [یزدی] و احمدی نژ اد
Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

 
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: